Navigace

Obsah

Územní plán obce

Mapová aplikace

http://geosense.cz/geoportal/porici-nad-sazavou/

Mapová aplikace GEOSENSE je určena všem, kteří se zajímají o katastrální území naší obce. Uživatelé v ní naleznou běžné mapy, satelitní snímky území, historické mapy i podklady z katastru nemovitostí. Dále bude doplněn územní plán obce i se změnami a další funkce, které ocení např. stavebníci nebo zájemci o koupi nebo prodej nemovitosti.

Použití aplikace je zcela zdarma.

Územní plán sídelního útvaru Poříčí nad Sázavou byl schválen zastupitelstvem obce 26.5.1998. Územní plán (grafická + textová část) vymezuje regulativy zastavitelnosti území v katastru obce.

Součástí územního plánu je pět (5) změn, které byly schváleny v letech 2003, 2005, 2006, 2010 a 2014.

Ve stavebních věcech je obci Poříčí nad Sázavou příslušný Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Benešov, Masarykovo nám.100, Benešov (tel.: +420 317 754 111). Obec Poříčí nad Sázavou nemá stavební odbor ani stavební komisi.

 

ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - 26.5.1998 (formát .jpg, 1,7 MB)
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - Změna č.1, část 1 (formát .jpg, 366,8 kB)
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - Změna č.1, část 2 (formát .jpg, 135,5 kB)
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - Změna č.1, část 3 (formát .jpg, 291 kB)
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - Změna č.2 (formát .jpg, 465,6 kB)
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - Změna č.3, část 1 (formát .jpg, 1,3 MB)
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - Změna č.3, část 2 (formát .jpg, 809,3 kB)
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - Změna č.4 (3,7 MB)
ÚPSÚ Poříčí nad Sázavou - Změna č. 5 (kompletní dokumentace v .rar)


 Textové části územního plánu, včetně změn (vyhlášky jsou ve formátu .pdf)

OZV č. 2/98 (o závazných částech územního plánu) (5,8 MB)
OZV č.1/2005 (o změně č.2 ÚPSÚ) (1,9 MB)
OZV č.1/2004 (o změně č.1 ÚPSÚ) (1,6 MB)
OZV č. 5/2006 (o změně č.3 ÚPSÚ), část 1 (59,9 kB)
OZV č. 5/2006 (o změně č.3 ÚPSÚ), část 2 (43,1 kB)
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se vyhlašuje změna č. ÚP (2,9 MB)
Textová část ke změně č.4 ÚP (277,6 kB)

Další dokumenty

Hranice zastavitelného území - změna č.4 ÚP (formát.pdf, 3,6 MB)
Koordinační výkres - změna č.4 ÚP (formát.pdf, 3,7 MB)
Výkres limitů - změna č.4 ÚP (formát.pdf, 3,7 MB)
Zábor ZPF, PUPFL - změna č.4 ÚP (formát .pdf, 3,4 MB)
Funkční_využití_lokalit - změna č.4 ÚP (formát .pdf, 3,6 MB)

Materiály zde uvedené jsou pouze orientační. Pro více informací kontaktujte OÚ Poříčí nad Sázavou nebo MěÚ Benešov, odbor výstavby a územního plánování.