Navigace

Obsah

Správa železnic připravila projekt zabezpečení železničního přejezdu na návsi v Poříčí nad Sázavou (ulice Pražská a Benešovská). Obec Poříčí nad Sázavou na přípravě projektu od počátku spolupracuje: do projektové dokumentace bylo mimo jiné z podnětu obce zapracováno doplnění 2 přechodů pro pěší včetně přechodového osvětlení (ulice Žižkova a ulice Bukovanská), viz. dokumentace níže.

Investorem PD v části přechodů pro pěší je obec, která bude zároveň investovat tyto stavební práce. Investorem zabezpečení přejezdu, jehož součástí bude doplnění závor, bude Správa železnic. Předpokládaný termín zahájení prací: jaro 2022.

Realizací projektu dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti nejenom na železničním přejezdu, ale také v jeho okolí.

Situační výkres

Polohopisný výkres

Technická zpráva - přechody pro pěší