Navigace

Obsah

Územní plán obce

Ve stavebních věcech je obci Poříčí nad Sázavou příslušný Odbor výstavby a územního plánování MěÚ Benešov, Masarykovo nám.100, Benešov (tel.: +420 312 821 254). Obec Poříčí nad Sázavou nemá stavební odbor ani stavební komisi.

Územní plán byl vydán zastupitelstvem obce dne 18.9.2019.

Veřejná vyhláška - oznámení o vydání územního plánu

Informace o vydaném územním plánu

Textová část územního plánu

Textová část odůvodnění

Hlavní výkres