Navigace

Obsah

E-mail infokanál

Služba E-mail infokanál je obdobou SMS infokanálu. Zájemci nahlásí obecnímu úřadu svoji e-mailovou adresu, na kterou jim poté budou zdarma zasílány aktuální informace z obce.

Výhodou oproti SMS infokanálu je větší prostor pro zprávu. Zasílány jsou také obrazové přílohy (např. letáčky s pozvánkami na kulturní a sportovní akce, podrobné programy jednání zastupitelstva obce a další).

V žádném případě nejsou rozesílány reklamy a informace třetích stran (podnikatelských subjektů apod.).

S e-mailovými adresami je zacházeno jako s osobními údaji, nejsou poskytány třetím stranám a v rozdělovníku je nevidí ani ostatní příjemci zpráv.