Navigace

Obsah

PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU TEXTILNÍCH A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ
V OBCI POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU

 

Rok realizace: 2018

Prioritní osa 3 - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Oblast podpory 3.1 - Prevence vzniku odpadů

Operační program životní prostředí

Cílem projektu je předejít vzniku textilního a biologického odpadu a zefektivnit tak systém odpadového hospodářství v obci. Jedná se především o zamezení skládkování textilu prostřednictvím doplnění sběrné sítě a BRKO prostřednictvím zavadení efektivního systému domácího kompostování. Dílčím cílem je také zamezit vytváření nelegálních skládek, omezit pálení trávy a odpadu ze soukromé zeleně. Smyslem projektu je vytvořit fungující systém nakládání s odpady, který bude mít příznivý vliv na kvalitu životního prostředí. Smyslem projektu je předcházet vzniku odpadu přímo v místě jeho vzniku.

 

E