Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Rozpočet

Rozpočet

Veřejné zakázky

1

Kontakt

Obec Poříčí nad Sázavou

Sázavská 57 
257 21 Poříčí nad Sázavou 
Č.Ú. 320105389/0800
IČ 00232513

Tel.: +420 317 779 415
Mgr. Jan Kratzer - starosta
Datová schránka: irubi8b
Facebook: Obec Poříčí nad Sázavou

obec@poricinadsazavou.cz

Navigace

Obsah

Kontaktní údaje

ADRESA

Sázavská 57
257 21 Poříčí nad Sázavou

Tel.: +420 317 779 415

IČ: 00232513

Bankovní spojení: 320105389/0800 (Česká spořitelna, a.s.)
Datová schránka: irubi8b

Přijímané datové formáty dokumentů obsažených v datové zprávě: všechny obvyklé formáty systému MS Office (např. .doc, .docx, .xlsx a další), Adobe (.pdf), e-mail.

Přijímané přenosné technické nosiče dat: CD, DVD, USB flash, SD

U datových zpráv, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu, nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem upozorní veřejnoprávní původce na tuto skutečnost odesílatele a vyzve ho k zaslání datové zprávy ve správném formátu nebo bez počítačového programu způsobilého přivodit škodu.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu vyzve veřejnoprávní původce odesílatele k zaslání úplného nebo nepoškozeného dokumentu.

Email: obec@poricinadsazavou.cz