Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Poříčí nad Sázavou
Poříčí nad Sázavou

Kontaktní údaje

Adresa

Sázavská 57
257 21 Poříčí nad Sázavou

  • IČ: 00232513

Spojení

Starosta

  • Mgr. Jan Kratzer, tel. 724 375 244

Přijímané datové formáty dokumentů obsažených v datové zprávě: všechny obvyklé formáty systému MS Office (např. .doc, .docx, .xlsx a další), Adobe (.pdf), e-mail.

Přijímané přenosné technické nosiče dat: CD, DVD, USB flash, SD

U datových zpráv, u kterých byl zjištěn výskyt chybného datového formátu, nebo počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných veřejnoprávním původcem upozorní veřejnoprávní původce na tuto skutečnost odesílatele a vyzve ho k zaslání datové zprávy ve správném formátu nebo bez počítačového programu způsobilého přivodit škodu.

V případě doručení neúplného anebo poškozeného dokumentu v analogové podobě nebo dokumentu v digitální podobě, které nejsou podáním nebo podnětem a nelze je vyřídit podle jiného právního předpisu vyzve veřejnoprávní původce odesílatele k zaslání úplného nebo nepoškozeného dokumentu.

Kontakty

Kontakt

Obec Poříčí nad Sázavou

Sázavská 57 
257 21 Poříčí nad Sázavou 

  • Č.Ú. 320105389/0800
  • 00232513
  • Tel.: +420 317 779 415
  • Datová schránka: irubi8b

obec@poricinadsazavou.cz

Starosta: Mgr. Jan Kratzer

Mohlo by Vás zajímat

Poříčí nad Sázavou
Obec Poříčí nad Sázavou